Sunday, March 10, 2013

Zingeving


De afgelopen weken heeft de ouderenzorg volop in de belangstelling gestaan. En niet altijd even positief. Er zijn meerdere programma's aan besteed en vooral het inleveren stond hierin centraal. Er moet steeds meer bezuinigd worden, het scheiden van wonen en zorg heeft ons bereikt, wat een ware omslag in de zorg gaat betekenen. En hoe je het ook went of keert, onze oudere medemens gaat een heel nieuwe tijd tegemoed.

Laten we alleen niet vergeten dat er ook veel goede dingen gebeuren. Met alle veranderingen in de zorg vindt er ook een culuuromslag plaats. Wat de huidige bewoners van de zorgcentra ook heel erg ten goede komt. Weet je nog die tijd waarin bewoners kwamen en zich volledig aanpasten aan de zorg die ze kregen? Binnen korte tijd bleef er niets meer over van het verleden, ritme en de gebruiken vanuit het vorige huis. Volledig aangepast aan wat de verzorging wilde werd het laatste stukje leven geleden. Dat was nou eenmaal zo, dat gebeurde en dat werd geaccepteerd.

Gelukkig gaan we een nieuwe tijd in, waarin de nieuwe bewoners zelf alle keuze hebben. Niets is meer vanzelfsprekend en ze hoeven zich ook niet meer volledig aan te passen aan de zorg. Het is tijd dat wij ons gaan aanpassen. Dat wij meer gaan doen wat bewoners willen. Horen wat ze zeggen en horen wat hun wensen zijn. Voldoen aan de wensen van de cliënt, zingeving noem ik dat. Want als je hoort wat een bewoner wil en je kunt aan die wens voldoen, dan heeft de bewoner het gevoel dat zijn mening nog telt. En als je mening telt, als die gehoord wordt, geeft dat kwaliteit van leven.

Afgelopen week vertelde een van onze bewoners aan de verzorging heel erg veel zin te hebben in een bakje patat. En zo geschiedde. Zorg op weg naar de patatzaak, en mevrouw kreeg wat ze wilde. Dit zijn geen standaard gebruiken, maar het geeft wel aan hoe het kan. Want geef toe, als een bewoner dat een paar jaar geleden vertelde deed je de vraag af met een antwoord als "Ja he? wat zou dat lekker zijn!!" Waarna je vervolgens gewoon weer doorging met de gebruikelijke werkzaamheden. Gelukkig is die tijd veranderd. Het is geweldig om te zien hoe de individualisering steeds verder intreed. Dat er steeds vaker gekeken wordt naar de wens van de cliënt.

Want zingeving is de toekomst. En dan bedoel ik niet alleen zingeving in de vorm van geloof. Ik bedoel zingeving in de vorm van het leven zin geven. Want dat levert behalve kwaliteit van zorg ook nog eens veel gelukkigere mensen op! En dat is toch waar we het voor doen? Dat we mensen het gevoel kunnen geven dat ze er toe doen.

1 comment:

Ouderenzorg said...

Mooi geschreven. Gelukkig dat er nog mensen zijn die er net zo over denken, als een mevrouw papat wil, dan is dat haar goed recht. Wat voor de toekomst nog maar de vraag is, of door de vegrijzing de ouderenzorg nog wel voldoende kan worden opgevangen. Gelukkig kan men nu al, bijvoorbeeld via sites als Care.com een zorgverlener vinden in de buurt. Via de link: https://nl.care.com/ouderenverzorger kan men hiervoor makkelijk een zorgverlener vinden die de wensen van ouderen zeerzeker in acht nemen.