Friday, December 27, 2013

Wat je geeft

Het is het einde van het jaar en dat is altijd een heel geschikt moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. En ik ga hier niet een hele reflectie houden van heel 2013, maar waar ik dit jaar wel ben achter gekomen, is dat het toch echt waar is: 'Wat je geeft, krijg je terug'.

Als je 's morgens met veel zin naar je werk gaat, en je bedenkt al van te voren "Ik ga er een geweldige dag van maken", dan straal je dat uit, en dan zal het ook een geweldige dag worden! Als je bewoners met liefde en respect behandelt en je gaat gelijkwaardig met ze om, dan krijg je dat ook terug. Als jij een goed humeur hebt, bezorg je veel mensen om je heen ook een heel goed humeur. Maak contact, want in het contact met anderen geef je veel aandacht en die zul je ook terug krijgen. Als je veel energie steekt in het zorgen voor anderen gaan zij ook voor jou zorgen en als je zelf kansen creeërt en je medewerking geeft in een organisatie zullen zij ook met jou meewerken. Aandacht geven is aandacht krijgen.

Het afgelopen jaar heb ik hard gewerkt. Ja, het is arrogant, en ja ik weet dat ik er zelf voor kies, maar ik heb enorm mijn best gedaan. Hard gewerkt in de EVV cursus, het geleerde terug brengen naar de praktijk. Verder kijken dan de organisatie waar ik voor werk, bezoekjes afleggen, mensen vragen, en verdiepen in alle lagen van zorg en beleid. Daarnaast de ondernemingsraad blijven doen, voorzichtig eens Windesheim bezoeken, meedoen met een nieuwjaarsproject (niet echt werk, maar toch) en de cursus gastvrijheid. 

In september mocht ik starten met de opleiding Toegepaste Gerontologie, ik mocht een lezing over eenzaamheid geven op het Kom Erbij festival waaruit heel veel nieuwe dingen zijn ontstaan, ik heb héél veel nieuwe dingen geleerd, daarnaast doe ik nog steeds met heel veel liefde en plezier mijn werk, heb ik dankzij het nieuwjaarsproject en werk lieve nieuwe vriendinnen die mij heel veel hebben gegeven, meer dan 11.000 bezoekers op mijn blog, kwam ik op Omdenken in de Zorg, mag ik volgend jaar NL Doet en Ontmoet met collega's organiseren en liggen er nog veel meer mooie dingen op de stapel!

Ik weet het zeker. Wat je geeft krijg je echt terug. Als je weet wat je wilt, en je gaat er voor, kun je veel bereiken. Ik ben dankbaar voor iedereen die vertrouwen in mij heeft gehad, en dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen en laat ik niet vergeten al die mooie mensen die ik het afgelopen jaar heb leren kennen! 2013 was een top jaar! En 2014 gaat dat ook zeker worden! En dat ik daarvoor moet blijven werken is zeker, maar ik weet wat ik wil en waar ik het voor doe, want wat je geeft komt altijd bij je terug. 

Mijn kernwaarden voor het nieuwe jaar: Kracht, Perspectief, Energie en Focus!


Ik wens iedereen bij deze een fantastisch 2014! Jullie verdienen het! 

Friday, December 20, 2013

Het nieuwe zorgen

Het scheiden van wonen en zorg treedt in, met als onmiddelijk gevolg dat verzorgingshuizen dreigen te sluiten of een heel ander woonconcept aannemen. Gedwongen door maatregelen vanuit de overheid. En wat kunnen wij Nederlanders daar op mopperen. Ouderen zijn slecht af, moeten terug naar de samenleving, of worden gekort op zorg.

De vraag die bij mij meteen op komt is: Zijn ze wel zo slecht af? We leven in een verzorgingsstaat, en in de afgelopen jaren hebben wij niet meer gedaan dan het verwennen van onze oudere inwoners. Op het moment dat je 1 stap over de drempel van een verzorgingshuis zette werd alles je uit handen genomen en kreeg je vervolgens alles aangereikt. Zelf de was doen is er niet meer bij, niet meer koken, niet meer hoeven wassen, zelfs geen kopje koffie of thee meer hoeven zetten.

Iedere dag wordt er een 3-gangen diner voor je geserveerd, 3 keer per dag wordt er koffie of thee naar je toe gebracht en voor je ingeschonken, de was wordt meegenomen en schoon weer terug gebracht, prullenbakjes worden voor je geleegd, afwasjes gedaan. Op dinsdag een warme hap, op zondag een koek van de bakker, en een activiteitenaanbod waar je naar hartelust aan mag deelnemen. En dat allemaal betaald uit de AWBZ, je hoeft er helemaal niets voor te doen.

In een verzorgingshuis wordt alles onder 1 dak gebracht, alles wordt ingericht tot een mini-samenleving. Bewoners maken binnen de kortste keren deel uit van het systeem, de leefwereld vergeten. Bewoner hebben niet langer meer een maatschappelijk belang, en zij hebben vanaf het moment van opname het gevoel geen functie meer te hebben.

Hiermee zeg ik niet dat we het niet goed hebben gedaan. Integendeel. Hiermee probeer ik te zeggen dat er een voordeel is aan het scheiden van wonen en zorg. We worden gedwongen uit de institutionele zorg te stappen en over te gaan op de wensen van mensen en hoe zij zo lang mogelijk deel uit kunnen blijven maken van de samenleving. Empowerment.

Daar hoort naast het maken van keuzes, een betere beheersing van uitgaven, ook een stukje verantwoordelijkheid bij. Er moet veel zorgvuldiger met de portomonnee omgegaan worden, en er moeten veel bewustere keuzen gemaakt worden. Het gaat dan niet meer om de kwantiteit van het aanbod, maar om de kwaliteit. Eén van de belangrijkste dingen hierin is toch wel het historisch perspectief loslaten en een toekomstig perpectief opzetten. Kwetsbaarheid omzetten in kracht. Zorgen voor ouderen krijgt een heel ander perspectief, niet langer denken vanuit wat niet kan, maar vooral benadrukken wat nog wél kan! Ondersteunen van zelfredzaamheid en al vroegtijdig signaleren, opvangen en teruggeven.

Burgerkracht is hét woord in de zorg voor de komende tijd. Dit is zowel de kracht van kwetsbare mensen om naar vermogen bij te dragen aan de samenleving, als de kracht van 'gewone' burgers om bij te dragen aan de het welzijn en welbevinden van kwetsbare mensen.

De kanteling van verzorgingsstaat naar particitpatiesamenleving is nauw verbonden met de kanteling in de zorg. Dat vraagt om innovatie. Ouderen zijn allemaal anders, hebben allemaal andere wensen en behoeften, er zijn nieuwe oplossingen nodig, meer variatie in aanbod en de overgang naar samenredzaamheid.

Zorgorganisaties staan voor een grote uitdaging. Verzorgenden ook. Een heel nieuwe manier van zorg verlenen. Zorg leveren vanuit de wensen van mensen en mensen in hun kracht terugzetten. Het zal niet makkelijk worden, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Daarbij toch blijven zorgen vanuit je hart. Ik ben er van overtuigd dat het kan! Laten we samen werken aan een nieuwe toekomst....

......Gewoon omdat het kan.